ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางสถานธรรมและวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางสถานธรรมและวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
นักวิจัย : สถาพร ถาวรอธิวาสน์
คำค้น : สถานธรรม , วิสาหกิจชุมชน , ลุ่มแม่น้ำน้อย , วัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/197488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาพร ถาวรอธิวาสน์ . (2550). เส้นทางสถานธรรมและวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,.
สถาพร ถาวรอธิวาสน์ . 2550. "เส้นทางสถานธรรมและวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,.
สถาพร ถาวรอธิวาสน์ . "เส้นทางสถานธรรมและวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,, 2550. Print.
สถาพร ถาวรอธิวาสน์ . เส้นทางสถานธรรมและวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,; 2550.