ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
นักวิจัย : อัศวิน แก้วสิงห์
คำค้น : อุตสาหกรรม , พลังงาน , ปัจจัยการผลิต , การผลิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/195822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัศวิน แก้วสิงห์ . (2551). การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัศวิน แก้วสิงห์ . 2551. "การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัศวิน แก้วสิงห์ . "การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
อัศวิน แก้วสิงห์ . การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.