ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อนุสรณ์ เชียงแรง
คำค้น : โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ , เกษตรกรรม , เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปราโมช ศีตะโกเศศ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/195497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ เชียงแรง . (2551). การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนุสรณ์ เชียงแรง . 2551. "การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนุสรณ์ เชียงแรง . "การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
อนุสรณ์ เชียงแรง . การศึกษาหารูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.