ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง
นักวิจัย : จินตนา สและน้อย
คำค้น : ปูทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มิ่งขวัญ มิ่งเมือง , อมรา ทองปาน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/195102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา สและน้อย . (2551). การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
จินตนา สและน้อย . 2551. "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
จินตนา สและน้อย . "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2551. Print.
จินตนา สและน้อย . การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีในปูทะเล ที่มีอาการท้องแดง. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2551.