ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย
นักวิจัย : สุรเดช สมิเปรม
คำค้น : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย , เกษตรที่สูง , สุกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปราโมช ศีตะโกเศศ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/194472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรเดช สมิเปรม . (2551). รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุรเดช สมิเปรม . 2551. "รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุรเดช สมิเปรม . "รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
สุรเดช สมิเปรม . รูปแบบการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.