ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อนันต์ ปัญญาเพิ่ม
คำค้น : กะหล่ำปลี , ยากำจัดศัตรูพืช , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง , สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดนุวัต เพ็งอ้น
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/191172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ ปัญญาเพิ่ม . (2551). การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนันต์ ปัญญาเพิ่ม . 2551. "การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนันต์ ปัญญาเพิ่ม . "การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
อนันต์ ปัญญาเพิ่ม . การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.