ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย
นักวิจัย : กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
คำค้น : ละครโทรทัศน์ , เยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/190134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย . (2547). การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,.
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย . 2547. "การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,.
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย . "การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,, 2547. Print.
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย . การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,; 2547.