ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : ไก่พื้นเมือง , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/187403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (2550). ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สุจินต์ สิมารักษ์ . 2550. "ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.