ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ครัดทัพ
คำค้น : สารชีวภาพ , รังไข่ , กระดูก , โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส , บีดอินเจคชัน , โครมาโตกราฟี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เกตุ กรุดพันธ์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/187382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . (2550). การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . 2550. "การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . "การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับสารชีวภาพบ่งชี้โรคบางชนิด. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.