ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นักวิจัย : กาญจนา จันทร์เจ็ก
คำค้น : ไทย , ยาเสพติด , ประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/186849
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา จันทร์เจ็ก . (2549). ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
กาญจนา จันทร์เจ็ก . 2549. "ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
กาญจนา จันทร์เจ็ก . "ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2549. Print.
กาญจนา จันทร์เจ็ก . ประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2549.