ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นิติ เอียมชื่น
คำค้น : นวัตกรรมทางการเกษตร , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/186646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิติ เอียมชื่น . (2548). การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นิติ เอียมชื่น . 2548. "การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นิติ เอียมชื่น . "การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
นิติ เอียมชื่น . การแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.