ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น
นักวิจัย : ดุจดาว คนยัง
คำค้น : หญ้ารูซี่ , โคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/186565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุจดาว คนยัง . (2548). การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดุจดาว คนยัง . 2548. "การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดุจดาว คนยัง . "การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
ดุจดาว คนยัง . การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.