ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศราวุธ สีดี
คำค้น : ตำแหน่งทางวิชาการ , อาจารย์มหาวิทยาลัย , สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/185371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศราวุธ สีดี . (2547). ทัศนะในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,.
ศราวุธ สีดี . 2547. "ทัศนะในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,.
ศราวุธ สีดี . "ทัศนะในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,, 2547. Print.
ศราวุธ สีดี . ทัศนะในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,; 2547.