ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิธีการฉายรังสี และการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิธีการฉายรังสี และการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส
นักวิจัย : กาญจนรี พงษ์ฉวี
คำค้น : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , ไม้น้ำ , การฉายรังสี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/180667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนรี พงษ์ฉวี . (2549). การใช้วิธีการฉายรังสี และการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
กาญจนรี พงษ์ฉวี . 2549. "การใช้วิธีการฉายรังสี และการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
กาญจนรี พงษ์ฉวี . "การใช้วิธีการฉายรังสี และการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2549. Print.
กาญจนรี พงษ์ฉวี . การใช้วิธีการฉายรังสี และการหลอมรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2549.