ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเอนไซม์ beta-lactamase class D จาก Burkholderia pseudomallei

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเอนไซม์ beta-lactamase class D จาก Burkholderia pseudomallei
นักวิจัย : พรรณนิกา เนียมทรัพย์
คำค้น : เมลิออยโดสีส , เบตา แลคตาเมส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/179202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . (2549). การศึกษาเอนไซม์ beta-lactamase class D จาก Burkholderia pseudomallei.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . 2549. "การศึกษาเอนไซม์ beta-lactamase class D จาก Burkholderia pseudomallei".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . "การศึกษาเอนไซม์ beta-lactamase class D จาก Burkholderia pseudomallei."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2549. Print.
พรรณนิกา เนียมทรัพย์ . การศึกษาเอนไซม์ beta-lactamase class D จาก Burkholderia pseudomallei. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2549.