ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ กิติบุตร
คำค้น : ความเข้มแข็ง , วิสาหกิจชุมชน , น้ำพริกตาแดง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/179169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . (2549). การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . 2549. "การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . "การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549. Print.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ : น้ำพริกตาแดงจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2549.