ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน ของอิลเมไนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน ของอิลเมไนต์
นักวิจัย : สุธรรม นิยมวาส
คำค้น : วัสดุผสม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/178518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม นิยมวาส . (2549). การสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน ของอิลเมไนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
สุธรรม นิยมวาส . 2549. "การสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน ของอิลเมไนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
สุธรรม นิยมวาส . "การสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน ของอิลเมไนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2549. Print.
สุธรรม นิยมวาส . การสังเคราะห์วัสดุผสม เหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน ของอิลเมไนต์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2549.