ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรม ร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียม สำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรม ร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียม สำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
นักวิจัย : วงศ์วัฒนา สมบุญยิ่ง
คำค้น : น้ำท่า , อัลกอริทึม , นิวรัลเน็ตเวิร์ค [คอมพิวเตอร์] , ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/176619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วงศ์วัฒนา สมบุญยิ่ง . (2548). การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรม ร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียม สำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วงศ์วัฒนา สมบุญยิ่ง . 2548. "การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรม ร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียม สำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วงศ์วัฒนา สมบุญยิ่ง . "การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรม ร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียม สำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.
วงศ์วัฒนา สมบุญยิ่ง . การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรม ร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียม สำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2548.