ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธุ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธุ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : พิพัฒน์ ศรีตะวัน
คำค้น : คุณภาพการศึกษา , สถานศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/175978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ ศรีตะวัน . (2547). ความสัมพันธุ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
พิพัฒน์ ศรีตะวัน . 2547. "ความสัมพันธุ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
พิพัฒน์ ศรีตะวัน . "ความสัมพันธุ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,, 2547. Print.
พิพัฒน์ ศรีตะวัน . ความสัมพันธุ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,; 2547.