ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
นักวิจัย : อำนาจ รักษาพล
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , ชุมชนเกาะยาวน้อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/171268
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนาจ รักษาพล . (2549). การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อำนาจ รักษาพล . 2549. "การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อำนาจ รักษาพล . "การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2549. Print.
อำนาจ รักษาพล . การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2549.