ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นักวิจัย : ศุภวดี แถวเพีย
คำค้น : การพยาบาล , วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม , การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภัทรสุดา ฮามคำไพ
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/167517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวดี แถวเพีย . (2549). การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม,.
ศุภวดี แถวเพีย . 2549. "การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม,.
ศุภวดี แถวเพีย . "การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม,, 2549. Print.
ศุภวดี แถวเพีย . การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม,; 2549.