ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นำชัย ทนุผล
คำค้น : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนิลา ทนุผล , สำรวย หนูแสง
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/165792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นำชัย ทนุผล . (2544). พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
นำชัย ทนุผล . 2544. "พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
นำชัย ทนุผล . "พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2544. Print.
นำชัย ทนุผล . พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2544.