ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา
นักวิจัย : วรรณดี สุทธินรากร
คำค้น : สำนักการกีฬา , การพัฒนาองค์การ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159902
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดี สุทธินรากร . (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วรรณดี สุทธินรากร . 2546. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วรรณดี สุทธินรากร . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2546. Print.
วรรณดี สุทธินรากร . การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2546.