ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : คมสัน สุริยะ
คำค้น : การขนส่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159360
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมสัน สุริยะ . (2548). อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
คมสัน สุริยะ . 2548. "อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
คมสัน สุริยะ . "อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
คมสัน สุริยะ . อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.