ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้นจากสับปะรด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้นจากสับปะรด
นักวิจัย : สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
คำค้น : ซอสสับปะรด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159302
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ . (2548). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้นจากสับปะรด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ . 2548. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้นจากสับปะรด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้นจากสับปะรด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้นจากสับปะรด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.