ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มสุกรระบบส้วมน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มสุกรระบบส้วมน้ำ
นักวิจัย : ชัชชฎา รัตนกิจภิญโญ
คำค้น : สุกร , การจัดการฟาร์ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชชฎา รัตนกิจภิญโญ . (2548). การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มสุกรระบบส้วมน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ชัชชฎา รัตนกิจภิญโญ . 2548. "การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มสุกรระบบส้วมน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ชัชชฎา รัตนกิจภิญโญ . "การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มสุกรระบบส้วมน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
ชัชชฎา รัตนกิจภิญโญ . การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการฟาร์มสุกรระบบส้วมน้ำ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.