ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /
นักวิจัย : สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คำค้น : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/155285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . (2548). การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . 2548. "การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . "การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,, 2548. Print.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ . การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,; 2548.