ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชนพิเศษเฉพาะ กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชนพิเศษเฉพาะ กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)
นักวิจัย : สุรศักดิ์ ภูวะปัจฉิม
คำค้น : สวนสาธารณะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/154785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ ภูวะปัจฉิม . (2548). การศึกษาและพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชนพิเศษเฉพาะ กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
สุรศักดิ์ ภูวะปัจฉิม . 2548. "การศึกษาและพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชนพิเศษเฉพาะ กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
สุรศักดิ์ ภูวะปัจฉิม . "การศึกษาและพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชนพิเศษเฉพาะ กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,, 2548. Print.
สุรศักดิ์ ภูวะปัจฉิม . การศึกษาและพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชนพิเศษเฉพาะ กรณีศึกษา : โครงการปรับปรุงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ). กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,; 2548.