ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้น ของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้น ของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน
นักวิจัย : รุ่งรวี บุญทั่ง
คำค้น : ข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/153379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งรวี บุญทั่ง . (2548). การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้น ของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
รุ่งรวี บุญทั่ง . 2548. "การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้น ของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
รุ่งรวี บุญทั่ง . "การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้น ของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
รุ่งรวี บุญทั่ง . การศึกษาอัตราการหายใจ ความเขียวของใบ และการยืดตัวของต้น ของพันธุ์ข้าวที่มีระดับความสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.