ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ภูมิ แก้วอินตา
คำค้น : การมีส่วนร่วม , การส่งเสริมการเกษตร , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/151313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูมิ แก้วอินตา . (2548). การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ภูมิ แก้วอินตา . 2548. "การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ภูมิ แก้วอินตา . "การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2548. Print.
ภูมิ แก้วอินตา . การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2548.