ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม
นักวิจัย : สุพรรณ สุดสนธิ์
คำค้น : สินค้า , โลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง , วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/148819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณ สุดสนธิ์ . (2547). การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุพรรณ สุดสนธิ์ . 2547. "การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุพรรณ สุดสนธิ์ . "การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2547. Print.
สุพรรณ สุดสนธิ์ . การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2547.