ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : นิธิภา อุดมสาลี
คำค้น : ประชาพิจารณ์ , โครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย , ทัศนคติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/146472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิธิภา อุดมสาลี . (2547). การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,.
นิธิภา อุดมสาลี . 2547. "การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,.
นิธิภา อุดมสาลี . "การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,, 2547. Print.
นิธิภา อุดมสาลี . การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,; 2547.