ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : รัชนีวรรณ คำตัน
คำค้น : พืชอายุสั้น , การวางแผนการผลิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/140908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนีวรรณ คำตัน . (2547). การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
รัชนีวรรณ คำตัน . 2547. "การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
รัชนีวรรณ คำตัน . "การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2547. Print.
รัชนีวรรณ คำตัน . การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2547.