ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : ชัดทวัน ชนะชัย
คำค้น : ประกันคุณภาพการศึกษา , โรงเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/138731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัดทวัน ชนะชัย . (2546). สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏเลย,.
ชัดทวัน ชนะชัย . 2546. "สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏเลย,.
ชัดทวัน ชนะชัย . "สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏเลย,, 2546. Print.
ชัดทวัน ชนะชัย . สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏเลย,; 2546.