ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : นงณภัทร รุ่งเนย
คำค้น : นักศึกษาพยาบาล , การเรียน , การพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/137412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงณภัทร รุ่งเนย . (2546). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,.
นงณภัทร รุ่งเนย . 2546. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,.
นงณภัทร รุ่งเนย . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,, 2546. Print.
นงณภัทร รุ่งเนย . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี,; 2546.