ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัย : สุภาพ พงษ์สุวรรณ
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย , แอโรบิก [กายบริหาร]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/136291
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพ พงษ์สุวรรณ . (2545). การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุภาพ พงษ์สุวรรณ . 2545. "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุภาพ พงษ์สุวรรณ . "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2545. Print.
สุภาพ พงษ์สุวรรณ . การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2545.