ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับแยกโลหะหนักที่เกิดสารเชิงซ้อนชนิดไอออนลบกับ EDTA

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับแยกโลหะหนักที่เกิดสารเชิงซ้อนชนิดไอออนลบกับ EDTA
นักวิจัย : ชูติมา ศรีวิบูลย์
คำค้น : ไอออนโครมาโตกราฟี , โลหะหนัก , สารประกอบเชิงซ้อน , โครมาโตกราฟี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วัชรี ชาตกิตติคุณวงศ์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/135719
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูติมา ศรีวิบูลย์ . (2545). การใช้วิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับแยกโลหะหนักที่เกิดสารเชิงซ้อนชนิดไอออนลบกับ EDTA.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
ชูติมา ศรีวิบูลย์ . 2545. "การใช้วิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับแยกโลหะหนักที่เกิดสารเชิงซ้อนชนิดไอออนลบกับ EDTA".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
ชูติมา ศรีวิบูลย์ . "การใช้วิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับแยกโลหะหนักที่เกิดสารเชิงซ้อนชนิดไอออนลบกับ EDTA."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2545. Print.
ชูติมา ศรีวิบูลย์ . การใช้วิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับแยกโลหะหนักที่เกิดสารเชิงซ้อนชนิดไอออนลบกับ EDTA. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2545.