ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : วรรณชัย เพชรแก้ว
คำค้น : กองทุนหมู่บ้าน , พฤติกรรมการใช้เงิน , เงินทุนหมุนเวียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/132420
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณชัย เพชรแก้ว . (2545). พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วรรณชัย เพชรแก้ว . 2545. "พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วรรณชัย เพชรแก้ว . "พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2545. Print.
วรรณชัย เพชรแก้ว . พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2545.