ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
นักวิจัย : ดวงรัตน์ อินทร
คำค้น : โรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ , สีย้อมรีแอกทีฟ , ธูปฤาษี [พืช] , หญ้าแขม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอกลักษณ์ คาน , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/131453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงรัตน์ อินทร . (2546). การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ดวงรัตน์ อินทร . 2546. "การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ดวงรัตน์ อินทร . "การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2546. Print.
ดวงรัตน์ อินทร . การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ. กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2546.