ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
นักวิจัย : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
คำค้น : ยากระตุ้นประสาท , แอมฟิตะมิน , โรคจิต , สารเสพติด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/125800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . (2545). ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน.
    กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . 2545. "ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน".
    กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . "ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน."
    กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,, 2545. Print.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,; 2545.