ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิต cDNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิต cDNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช
นักวิจัย : คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
คำค้น : โรคพืช , ไวรอยด์ , โรคไวรอยด์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุพัฒน์ อรรถธรรม
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/125686
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร . (2544). การผลิต cDNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร . 2544. "การผลิต cDNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร . "การผลิต cDNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2544. Print.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร . การผลิต cDNA probe ในการตรวจสอบเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคพืช. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2544.