ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
คำค้น : โคนม , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/123196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . (2545). การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . 2545. "การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . "การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2545. Print.
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2545.