ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
นักวิจัย : อุทุมพร ลิ่มสวัสดิ์
คำค้น : น้ำหนักทารกแรกเกิด , ทารกแรกเกิด , การแก้ปัญหา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัชชานนท์ ดุมแก้ว
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทุมพร ลิ่มสวัสดิ์ . (2544). การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,.
อุทุมพร ลิ่มสวัสดิ์ . 2544. "การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,.
อุทุมพร ลิ่มสวัสดิ์ . "การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,, 2544. Print.
อุทุมพร ลิ่มสวัสดิ์ . การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,; 2544.