ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
นักวิจัย : อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
คำค้น : สนามแม่เหล็ก , คอมพิวเตอร์ , ฟิล์มบาง , เครื่องวัดความต้านทานแม่เหล็ก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รุจชัย อึ้งอรุณยะวี , ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร . (2544). การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร . 2544. "การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร . "การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2544. Print.
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร . การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2544.