ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
นักวิจัย : ฉันทนา อารมย์ดี
คำค้น : ยา , เพอร์เคิลคอลัมน์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฉวี เย็นใจ , บรรลือ สังข์ทอง
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา อารมย์ดี . (2541). การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ฉันทนา อารมย์ดี . 2541. "การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ฉันทนา อารมย์ดี . "การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2541. Print.
ฉันทนา อารมย์ดี . การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2541.