ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การคืบตัวของตัวจับยึดฝาครอบหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะพลวัต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การคืบตัวของตัวจับยึดฝาครอบหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะพลวัต
นักวิจัย : อเนก ไทยกุล
คำค้น : รถยนต์ , หม้อน้ำ , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การคืบตัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/121524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อเนก ไทยกุล . (2544). การวิเคราะห์การคืบตัวของตัวจับยึดฝาครอบหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะพลวัต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
อเนก ไทยกุล . 2544. "การวิเคราะห์การคืบตัวของตัวจับยึดฝาครอบหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะพลวัต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
อเนก ไทยกุล . "การวิเคราะห์การคืบตัวของตัวจับยึดฝาครอบหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะพลวัต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.
อเนก ไทยกุล . การวิเคราะห์การคืบตัวของตัวจับยึดฝาครอบหม้อน้ำรถยนต์ ซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะพลวัต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2544.