ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด
นักวิจัย : มนตรี เนียมจีน
คำค้น : สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ , ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/120054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี เนียมจีน . (2544). ประสิทธิภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,.
มนตรี เนียมจีน . 2544. "ประสิทธิภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,.
มนตรี เนียมจีน . "ประสิทธิภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,, 2544. Print.
มนตรี เนียมจีน . ประสิทธิภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,; 2544.