ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรเรียงกระแส 3 เฟส ที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรเรียงกระแส 3 เฟส ที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ
นักวิจัย : จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์
คำค้น : ฮาร์มอนิก [คลื่นไฟฟ้า] , อินเตอร์ลีฟ , วงจรเรียงกระแสแบบสามเฟส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Jakrapong Wongsasulug
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/92270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์ . (2542). วงจรเรียงกระแส 3 เฟส ที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์ . 2542. "วงจรเรียงกระแส 3 เฟส ที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์ . "วงจรเรียงกระแส 3 เฟส ที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2542. Print.
จักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์ . วงจรเรียงกระแส 3 เฟส ที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2542.