ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : พูลย์ชัย ยาวิราช
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม , หลักสูตร , โรงเรียนประถมศึกษา , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Phoonchai Yawirach
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/87438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูลย์ชัย ยาวิราช . (2542). การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พูลย์ชัย ยาวิราช . 2542. "การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พูลย์ชัย ยาวิราช . "การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2542. Print.
พูลย์ชัย ยาวิราช . การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2542.