ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า
นักวิจัย : ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
คำค้น : วงจรไฟฟ้า , ฮาร์มอนิก [คลื่นไฟฟ้า] , วงจรเรียงกระแสแบบสวิตซ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Yutthachai Sillapapwicharn
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/86801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ . (2541). วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ . 2541. "วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ . "วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2541. Print.
ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ . วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2541.